MILK by Ekaterina Yakyamseva

MILK by Ekaterina Yakyamseva

Intimate self portrait

Credits

Model, Photographer: Model, Photographer @katherina_asta